Hakkımızda


27 Kasım 2020 / Cuma

KISACA KAVRAM


Kavram Eğitim Kurumlarını, 1974 yılında Bahattin DURMUŞ kurmuştur. İlk eğitim kurumu Kavram Dershaneleridir. Bugün yurt çapında 80 şubesi bulunan Kavram Eğitim Kurumları, 45 yıldır faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir. Başlangıçta Kavram dershanelerinin ihtiyacını karşılamak üzere devreye giren Kavram yayınları giderek bütün öğretim kurumlarının yayın ihtiyacını karşılayacak biçimde gelişmiştir. Zamanla çeşitli mesleki sınavlara hazırlayan Kavram Akademi, Kavram Eğitim Vakfı, Kavram Meslek Yüksekokulu gibi kurumlar hayata geçirilmiştir. Bu zincirin son halkası Kavram Kolejidir. Kavram Koleji bünyesinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve Hazırlık Liseleri bulunmaktadır.

HEDEFLERİMİZ VE İLKELERİMİZ


Kavram Okulları, bilginin öğrencinin zihninde bir kişisel disiplin anlayışı ile başarıya dönüştürülmesini eğitim sisteminde sorgular.

Kavram Okulları, bilgi edinmeyi öğrencinin iç dünyasında bir ihtiyaç ve vazgeçilmez bir ilgi alanına dönüştürebilen bir keyif aracı olarak ele alır ve davranış modeli eğitimde positivitedir.

Eğitimi, kayıtsız ve şartsız insanoğlunu doğruya yönelten bir ışık olarak kabul eder.

Eğitimi sadece iyi öğrenciler yetiştirmek üzerine değil; bireylerin rasyonel düşünme yeteneklerinin geliştirilerek, bilgi ve öz güvenlerinin artırılması ana prensibiyle değişime yatkın bir sistem olarak kurgular.

Eğitimde yaratıcılık ve inovasyon eğitmenler, idareciler, veliler ve öğrenciler için vazgeçilmezdir.

Evrensel etik prensipleri kabul eder, tüm yerel gelenek ve inançlara saygılıdır.