Eğitimde Teknoloji Kullanımını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?


Teknolojik yeniliklerin hızla artması, birçok alanda önemli pay haline gelmesi eğitimde teknoloji kullanımını kaçınılmaz hale getirmektedir. Birçok önemi olmakla birlikte, öğrenme-öğretme süreçlerini daha verimli bir sistem haline getirmek ve bireysel eğitimin gerçekleşmesine ortam sağlaması bakımından önemlidir.

 

Eğitimde teknoloji kullanımı bir amaç değil araçtır. Okullarımızda kullandığımız bilgisayar, tablet, 3D sistem, etkileşimli tahta ve dijital içerikler eğitimde kullandığımız araçlardandır.

 

Bununla birlikte kullandığımız online öğrenci takip sistemi olan Kavram İnteraktif ile öğrencilerimiz ve velilerimiz, dersler, sınavlar, ölçme değerlendirme, ödevler, faaliyetler, sağlık, duyurular vb. gibi konularda anında bilgi sahibi olabiliyor, detaylı raporlar alabiliyor ve sistem üzerinden çeşitli paylaşımlarda bulunabiliyorlar. Bu şekilde eğitimde takibi ve sürekliliği göz önünde bulundurduğumuzda, teknoloji kullanımının eğitimde ne kadar önemli olduğunu görebiliriz.